FOTOGALERIE »
fotogalerie
Tato fotka je z alba
Keramika
Úvodní stránka Jak pracujeme MŠ se představuje Pro rodiče Projekty Stravování Školní vzdělávací program Poradenská pomoc školy 1.třída 2.třída 3.třída Rozpočet školy Ostatní Virtuální prohlídky Jídelní lístek (1.-3. třída) Jídelní lístek (4. třída) Elektronická omluvenka Diskuze Kontakt


Moje (naše) první zvonění
rubrika: Ostatní

Zápis do první třídy je nejen pro vás důležitý okamžik, ale je to důležité i pro vaše dítě, proto byste neměli svého potomka zbytečně stresovat. Měli byste ho spíše připravit na to, o čem si s ním paní učitelky ve škole budou povídat. Vždyť to nejsou ,,přijímačky“ na univerzitu. Jako každé přijímací zkoušky, tak i zápis do první třídy má svá pravidla.

Rodiče mají právo vybrat si školu do které přihlásí své dítě, nemusí to být škola, do které spadají bydlištěm, ale nemusí znamenat automatické přijetí. Záleží na kapacitě školy a na dalších přijímacích kritériích.

Povinný zápis je pro děti, které k 31.srpnu splní věk šest let. Dobrovolně se mohou ke školní docházce zapsat děti, které dovrší šest let do konce kalendářního roku, ale rodiče musejí podat písemnou žádost schválenou pedagogicko-psychologickou poradnou. O zápis mohou také požádat rodiče, které mají nadané děti, kterým je pět let a šestý rok oslaví v první polovině následujícího roku. Ale k posudku z pedagogicko-psychologické poradny se musí doložit i doporučení odborného lékaře.
 
Pokud je to zápis s vaším prvorozeným dítětem, tak si k zápisu s sebou vezměte tyto doklady – rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, u cizinců cestovní pas a povolení k pobytu.

Co by mělo dítě umět? Určitě by mělo vědět jak se jmenuje, kde bydlí,, kolik mu je let, mělo by znát jména a počet sourozenců. Dítě by se mělo orientovat v prostoru, určit barvy a poznat základní geometrické tvary. Také by mělo umět správně držet tužku, umět stříhat a lepit. U dítěte, které jde k zápisu se předpokládá, že se umí souvisle a srozumitelně vyjadřovat ve větách, dokáže plnit pokyny dospělého, umí držet pozornost a dokáže se soustředit na práci. Nemusí umět ani číst ani psát ( přeci se to bude učit ve škole), ale paní učitelka se ho jistě zeptá na nějakou pohádku, nebo bude chtít odříkat básničku či zazpívat písničku. Samozřejmostí jsou hygienické návyky, samostatnost při oblékání a jídle a také dodržování pravidle slušného chování.

JAK POŽÁDAT O ODKLAD

  • máte-li pochybnosti, zda dítě školu zvládne, navštivte s ním nejprve pedagogicko-psychologickou poradnu
  • podnět k odkladu docházky či k posouzení školní zralosti dítěte může kromě rodičů dát i učitelka mateřské školy, dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1.třídy
  • žádost o odklad musí být doložena posouzení z pedagogiko-psychologické porady či odborného lékaře
Zobrazit všechny články rubriky:
Ostatní

[ Úvodní stránka ]    [ Vytisknout stránku ]


Copyright © 2007 - 2019  ·  Mateřská škola Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Webmaster:  PC servis KB s.r.o.  ·  www.pckb.cz