FOTOGALERIE »
fotogalerie
Tato fotka je z alba
Keramika
Úvodní stránka Jak pracujeme MŠ se představuje Pro rodiče Projekty Stravování Školní vzdělávací program Poradenská pomoc školy 1.třída 2.třída 3.třída Rozpočet školy Ostatní Virtuální prohlídky Jídelní lístek (1.-3. třída) Jídelní lístek (4. třída) Elektronická omluvenka Diskuze Kontakt


O nás

Trojtřídní Mateřská škola 1. Máje 771 Kaplice je umístěna v sídlišti směrem od Českých Budějovic s výhledem na řadové domky a město Kaplice. Datum počátku provozu: 1.9.1986 jako 3.třídní mateřská škola.

Budova mateřské školy je přízemní, pavilónového typu,jednopatrová. Má atypický tvar, skládající se ze tří částí ve tvaru písmene T. Třídy jsou mezi sebou propojeny a mají samostatné vchody. Mateřská škola má dostatečně velké prostory. Interiér školy je postupně plánovitě a účelně zařízen, obnovován a doplňován novým vybavením jako je např. nábytek, lůžka, hračky, pomůcky...ad.

Interiér je zařízen tak, aby:

  • byl v souladu se současnými trendy v předškolní výchově
  • odpovídal počtu dětí a jejich věku
  • byl zdravotně nezávadný (s důrazem na využití dostupných možností proti vzniku a šíření alergií)
  • prostory byly vzdušné, prostorné
  • vybavení tříd i celého areálu bylo přizpůsobeno potřebám dětí
  • byl bezpečný ale zároveň estetického vzhledu jdoucího se současnými trendy
  • byl funkční a podnětný
  • umožňoval dětem spontánní aktivity a podporoval zvolený styl vzdělávání dětí předškolního věku 
  • bylo zajištěno vhodné členění prostoru, vyhovující nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí

Součástí tříd jsou samozřejmě i přípravné kuchyňky s ledničkami a rychlovarnými konvicemi sloužícími k přípravu nápojů pro děti (pitný režim) a dále se využívají při některých výjimečných událostech MŠ (např. besídky, maškarní bály, mikulášské nadílky, narozeniny dětí, Dětský den ad.).

Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče.

Exteriér je vybaven následovně:

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje velká školní zahrada, vhodná pro rekreační a relaxační činnosti dětí. Také tyto prostory byly postupně vybaveny vhodnými zahradními objekty tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Velký pozemek školní zahrady měl být budován tak, aby dětem skýtal mnoho podnětů k tvořivým hrám. V současné době je pozastavena rekonstrukce a přebudování zahrady s tělovýchovnými prvky (tzn.dřevěnými  průlezkami, pískovišti atd.). Městský úřad Kaplice zpracoval projekt na celou školní zahradu a její vybavení  v souladu se všemi požadavky EU.

Celkově se celá školní zahrada a venkovní hrací plochy zcela změní.

V současné době je vypracován projekt na výměnu oken a zateplení celé budovy školy.V prosinci r.2006 byla započata první část výměny oken v 1.třídě. Celá realizace bude postupovat podle finančních možností zřizovatele.

Zřizovatel: MěÚ Kaplice, právní norma: příspěvková organizace od 2.1. 2002

Provoz školy: 6:15   -   16:30 hodin

Vstřícností a vzájemným respektem jsou vytvářeny a podporovány dobré partnerské vztahy školy, rodičů a dětí.

Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla ve věku 3 - 6 let. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

     

Zobrazit všechny články rubriky:
MŠ se představuje

[ Úvodní stránka ]    [ Vytisknout stránku ]


Copyright © 2007 - 2019  ·  Mateřská škola Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Webmaster:  PC servis KB s.r.o.  ·  www.pckb.cz