FOTOGALERIE »
fotogalerie
Tato fotka je z alba
Grafitový důl
Úvodní stránka Jak pracujeme MŠ se představuje Pro rodiče Projekty Stravování Školní vzdělávací program Poradenská pomoc školy 1.třída 2.třída 3.třída Rozpočet školy Ostatní Virtuální prohlídky Jídelní lístek (1.-3. třída) Jídelní lístek (4. třída) Elektronická omluvenka Diskuze Kontakt


O nás

Trojtřídní Mateřská škola 1. Máje 771 Kaplice je umístěna v sídlišti směrem od Českých Budějovic s výhledem na řadové domky a město Kaplice. Datum počátku provozu: 1.9.1986 jako 3.třídní mateřská škola.

Budova mateřské školy je přízemní, pavilónového typu,jednopatrová. Má atypický tvar, skládající se ze tří částí ve tvaru písmene T. Třídy jsou mezi sebou propojeny a mají samostatné vchody. Mateřská škola má dostatečně velké prostory. Interiér školy je postupně plánovitě a účelně zařízen, obnovován a doplňován novým vybavením jako je např. nábytek, lůžka, hračky, pomůcky...ad.

Interiér je zařízen tak, aby:

  • byl v souladu se současnými trendy v předškolní výchově
  • odpovídal počtu dětí a jejich věku
  • byl zdravotně nezávadný (s důrazem na využití dostupných možností proti vzniku a šíření alergií)
  • prostory byly vzdušné, prostorné
  • vybavení tříd i celého areálu bylo přizpůsobeno potřebám dětí
  • byl bezpečný ale zároveň estetického vzhledu jdoucího se současnými trendy
  • byl funkční a podnětný
  • umožňoval dětem spontánní aktivity a podporoval zvolený styl vzdělávání dětí předškolního věku 
  • bylo zajištěno vhodné členění prostoru, vyhovující nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí

Součástí tříd jsou samozřejmě i přípravné kuchyňky s ledničkami a rychlovarnými konvicemi sloužícími k přípravu nápojů pro děti (pitný režim) a dále se využívají při některých výjimečných událostech MŠ (např. besídky, maškarní bály, mikulášské nadílky, narozeniny dětí, Dětský den ad.).

Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče.

Exteriér je vybaven následovně:

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje velká školní zahrada, vhodná pro rekreační a relaxační činnosti dětí. Také tyto prostory byly postupně vybaveny vhodnými zahradními objekty tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Velký pozemek školní zahrady měl být budován tak, aby dětem skýtal mnoho podnětů k tvořivým hrám. V současné době je pozastavena rekonstrukce a přebudování zahrady s tělovýchovnými prvky (tzn.dřevěnými  průlezkami, pískovišti atd.). Městský úřad Kaplice zpracoval projekt na celou školní zahradu a její vybavení  v souladu se všemi požadavky EU.

Celkově se celá školní zahrada a venkovní hrací plochy zcela změní.

V současné době je vypracován projekt na výměnu oken a zateplení celé budovy školy.V prosinci r.2006 byla započata první část výměny oken v 1.třídě. Celá realizace bude postupovat podle finančních možností zřizovatele.

Zřizovatel: MěÚ Kaplice, právní norma: příspěvková organizace od 2.1. 2002

Provoz školy: 6:15   -   16:30 hodin

Vstřícností a vzájemným respektem jsou vytvářeny a podporovány dobré partnerské vztahy školy, rodičů a dětí.

Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla ve věku 3 - 6 let. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

     

Zobrazit všechny články rubriky:
MŠ se představuje

[ Úvodní stránka ]    [ Vytisknout stránku ]


Copyright © 2007 - 2019  ·  Mateřská škola Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Webmaster:  PC servis KB s.r.o.  ·  www.pckb.cz